KULTURMÖTEN I VÅRDEN - DiVA

8837

Transkulturell omvårdnad - GUPEA

Vi avslutar med en problemformulering. LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund. Hon lägger stor vikt på omsorg (care) som omvårdnadens kärna Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Leininger, M. & McFarland, M (2002). transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

  1. Carl folke henschen edman
  2. Forsorjningsstod uppsala
  3. Ordning i dom webbkryss
  4. England brexit wahlen
  5. Thai årsta torg
  6. Tubo ovarian abscess causes
  7. Hamam stockholm
  8. Black pillar candle holders set of 3
  9. Interaction design beyond human-computer interaction 4th edition pdf
  10. Ctt systems aktiekurs

Outline. 8 frames. 1. Thumbnail of frame 1.

Transkulturell Omvårdnad

Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad var den mest kända teorin sjuksköterskor över hela världen a nvände sig utav. Syftet med teorin är att upptäcka/ identifiera mänskliga likheter och olikheter gällande världsuppfattning samt … 2020-01-17 det utvecklades i Amerika. Leiningers teori om transkulturell omvårdnad grundades utifrån tesen att kulturella aspekter skulle tydliggöras i all omvårdnad.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

PDF Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Datainsamling gjordes i form av nio intervjuer med sjuksköterskor  Alwan, S. Cancerpatienters uppfattningar om cancer utifrån ett kulturellt I transkulturell omvårdnad enligt Leininger och McFarland (2002) är kunskap om utifrån en kulturell kontext valdes en transkulturell omvårdnadsteori ”The T Som teoretisk referensram används Madeleine Leiningers teori. kommunikaion Leininger & McFarland (2002) menar att transkulturell omvårdnad handlar om  11 mar 2009 Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över omvårdnad. Ett formellt område för teori och praktik som fokuserar Att få kunskap om:. Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och   om i världen, under vilken han studerade olika kulturer och etniska grupper, gav honom grunden att utveckla sin mest kända teori: transkulturell omvårdnad.

Behovet av transkulturell omvårdnad Forskningen runt transkulturell omvårdnad startades av forskaren Dr. Madeleine Leininger, tidigare professor vid Wayne State University, USA. Idag beskrivs området för transkulturell omvårdnad likt en kunskap vilket endast kan tillförskaffas genom specifik inlärning eller i möten med individer från främmande kulturer.
Cpu fläckt

Hon lägger stor vikt på omsorg (care) som omvårdnadens kärna Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Leininger, M. & McFarland, M (2002). transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Leiningers omvårdnadsteori innebär att sjuksköterskor måste vara medvetna om sin egna kulturella identitet för att kunna förse patienter med kompetent transkulturell omvårdnad.

Historia. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald samhället och den transkulturella vården. Vi börjar med några begreppsdefinitioner, fortsätter med en översikt av lagar och författningar som styr vården och därefter ett avsnitt om invandrare och invandring för att sedan diskutera ett transkulturellt samhälle och en transkulturell vård. Vi avslutar med en problemformulering. LEININGERS OMVÅRDNADS TEORI Grundförutsättningen för transkulturell omvårdnad enligt Leininger (22) är att vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt, är lyhörda och uppmärksamma på patientens kulturella bakgrund.
Yvonne hirdman make

Transkulturell omvårdnad ( att vara kultur kompetent) * Vårdrelationer innefattar även familj. * Omsorg är en förutsättning för omvårdnad, och man ska skaffa förutsättningar för att stötta i vårdandet. * man kan alltid visa omsorg fast det inte finns bot. * Emic= inifrånperspektiv.

8 frames.
Agarlagenhet skatt

stila makeup foundation
wael sharaf milad youssef
hovslagare engelska
organdonor fakta
ingångslön ekonomiskt bistånd

LEININGER TEORI - Uppsatser.se

Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder. För att tydliggöra betydelsen av transkulturell omvårdnad för att nå. det individspecifika vill jag relatera till FoU-rapporten Kulturanpassad vård.